ตะกร้าปลูกพลาสติก แบบระบายอากาศ 11 ขนาด สําหรับเพาะปลูกต้นไม้

ราคา 3 บาท

Description

สี: ขาวขุ่น

วัสดุ: พลาสติก

มีทั้งหมด 11 ขนาด 

ขนาดที่ 1 ความสูง 35 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 25 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 35 mm 

ขนาดที่ 2 ความสูง 35 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 30 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 45 mm

ขนาดที่ 3 ความสูง 45 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 30 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 45 mm

ขนาดที่ 4 ความสูง 35 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 40 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 60 mm

ขนาดที่ 5 ความสูง 50 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 40 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 50 mm

ขนาดที่ 6 ความสูง 55 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 45 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 60 mm

ขนาดที่ 7 ความสูง 70 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 50 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 70 mm

ขนาดที่ 8 ความสูง 70 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 60 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 85 mm

ขนาดที่ 9 ความสูง 70 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 70 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 100 mm

ขนาดที่ 10 ความสูง 70 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 80 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 110 mm

ขนาดที่ 11 ความสูง 85 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านใน 105 mm / เส้นผ่านศูนกลางปากตะกร้าด้านนอก 130 mm

เหมาะสำหรับ เพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์หรือผักสลัดไร้ดินทั่วไป

**สต็อกอัพเดท 

จำนวน 350

Color
Size:

Quantity: